ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η μάθηση είναι ένα αγαθό που κατακτάται βιωματικά, μέσα από τον πειραματισμό, την ανακάλυψη και την ελεύθερη δραστηριοποίηση των παιδιών.

Στον παιδικό σταθμό ηλιοτρόπιο, στα Ιωάννινα, στοχεύουμε σε δραστηριότητες/εκδηλώσεις και διδακτικές επισκέψεις που προάγουν: τη γλωσσική, βουλητική, συναισθηματική, κοινωνική, νοητική και, γενικότερα, την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού!

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υλοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου.

Οι εκδρομές και επισκέψεις καλύπτουν, πάντα, διδακτικούς στόχους του θέματος που αναπτύσσεται στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό τη συγκεκριμένη περίοδο υλοποίησης της επίσκεψης.

Το σχολείο μας, εκτός από το συστηματικό προσανατολισμό του στο γνωστικό τομέα, έχει ενεργή συμμέτοχη σε ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν θεατρικές, μουσικές, ψυχοκινητικές εκδηλώσεις αλλά και πανελλήνιες δράσεις.

Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται τρεις θεατρικές παραστάσεις στο νηπιαγωγείο (Χριστούγεννα, 25η Μαρτίου, λήξη σχολικής χρονιάς) και δύο στον παιδικό σταθμό (Χριστούγεννα, λήξη σχολικής χρονιάς). Το σχολείο, μάλιστα, παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες στολές για την υλοποίησή τους, καθώς διαθέτει βεστιάριο.

Στο ηλιοτρόπιο:

 

Παρακολουθούμε τις παιδαγωγικές εξελίξεις
Εμπλουτίζουμε συνεχώς το πρόγραμμα & τις παιδαγωγικές δραστηριότητές μας
Οραματιζόμαστε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας-σας!